ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đăng ký tư vấn
& Nhận báo giá

  Không

  Kinh phí bảo trì và phí dịch vụ quản lý tại Eco Village Saigon River

  Tại Eco Village Saigon River, kinh phí bảo trì và phí dịch vụ quản lý dường như đóng vai trò quan trọng đối với quyết định sở hữu cho riêng mình một căn nhà phố hay biệt thự tại dự án. Nếu quý khách đang tìm kiếm thông tin chi tiết về các khoản phí này thì bài viết sau đây sẽ giúp bán hiểu rõ và chi tiết nhất.

  Hình thức quản lý tại Eco Village Saigon River

  Các dịch vụ quản lý được thực hiện bởi chủ đầu tư hoặc thông qua công ty quản lý được lựa chọn theo quy định hướng tới việc quản lý, vận hành và duy trì khu nhà ở phù hợp với tiêu chuẩn và chất lượng của một khu nhà ở đồng bộ, hiện đại.

  Phạm vi dịch vụ quản lý tại Eco Village Saigon River

  Dịch vụ quản lý được thực hiện bởi chử đầu tư hoặc công ty quản lý bao gồm các công việc sau đây trong phạm vị khu nhà ở:

  • Quét dọn, vệ sinh công cộng, thu gom rác thải, diệt côn trùng
  • Vận hành các hạng mục, hệ thống trang thiết bị thuộc phần chung
  • Cung cấp dịch vụ và nhận sự đảm bảo an ninh tại phần chung
  • Chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ, sân chơi, hồ nước và các hạng mục công cộng khác trong phạm vi khu nhà ở
  • Duy trì an ninh, trật tự trong khu nhà ở
  • Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên để phát hiện kịp thời dấu hiệu xuống cấp đối với phần chung, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị sử dụng chung
  • Quản lý thông tin cư dân, kiểm tra, đôn đốc cư dân sinh sống trong khu nhà ở tuân thủ nội quy
  • Thực hiện các công việc cần thiết khác nhau nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, vệ sinh môi trường nhằm duy trì hoạt động bình thường của phần chung trong suốt quá trình khai thác sử dụng
  • Tùy vào thực tế quản lý, vận hành khu nhà ở, trước khi họp hội nghị cư dân lần đầu để bàu Ban Tự Quản, chủ đầu tư có thể điều chỉnh phạm vi dịch vụ quản lý cũng như phí dịch vụ một cách hợp lý vào từng thời điểm bằng một văn bản thông báo (Nêu rõ cơ sở và lý do điều chỉnh) gửi cư dân trước 30 ngày.

  Trả lời